17% các tổ chức thiếu kế hoạch đối với Quy tắc bảo vệ dữ liệu tổng thể (GDPR)

Gần một phần bảy trong số các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác không có kế hoạch áp dụng các Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR), sẽ có hiệu lực trong vòng 7 tháng tới.

Theo nghiên cứu của DMA, một số lượng đáng lo ngại các tổ chức không chuẩn bị cho các quy định nâng cao – các quy định cung cấp các quy tắc nghiêm ngặt về việc sử dụng dữ liệu.

Phần lớn những người được khảo sát tin rằng các tổ chức của họ đang đi đúng hướng và một số (4%) tin rằng họ đang chuẩn bị kế hoạch để thực hiện tuân thủ vào tháng Năm năm 2018, nhưng 17% còn lại không hề có sự chuẩn bị gì. Con số này tăng từ 11% vào tháng Năm năm 2017.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị của tổ chức, chỉ có 58% người được hỏi cho biết tổ chức của họ đã sẵn sàng cho những thay đổi. Mặc dù 85% tổ chức đã thực hiện kế hoạch đối với GDPR, con số này lớn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, nhận thức và sự chuẩn bị của các cá nhân đã tăng lên, với khoảng 80 phần trăm số người được khảo sát đánh giá nhận thức của họ là “tốt” và 74 phần trăm miêu tả bản thân và cảm thấy phần nào hoặc rất chuẩn bị cho những thay đổi này.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn DMA, Chris Combemale, cho biết: “GDPR là thời điểm thuận lợi cho các tổ chức bảo vệ dữ liệu giá trị thương hiệu cốt lõi, tôn trọng sự riêng tư ở trọng tâm của đề xuất thương hiệu của họ.

Hơn 93% người được hỏi không chắc chắn về việc liệu họ có kịp sẵn sàng theo kế hoạch không, trong khi 68% hồi hộp hoặc không chắc chắn về cách họ sẽ kiểm soát sự thay đổi.

GDPR là các quy định của EU nhằm mang đến cho công chúng sự kiếm soát chặt chẽ hơn về phương thức các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác thu thập và sử dụng dữ liệu của họ.