Bạn nên làm từ thiện như thế nào?

Quyết định cho từ thiện thì dễ nhưng quyết định làm từ thiện như thế nào thì không phải là điều dễ dàng. Có rất nhiều hoạt động từ thiện mà bạn có thể quyên góp nhưng rõ ràng bạn cần biết từ thiện là gì và làm thế nào để trả tiền cho ngân sách hạn chế của mình. Vì vậy, để thu hẹp các lựa chọn, bạn phải quyết định một lĩnh vực cụ thể để quyên góp hoặc bạn có thể quyên góp cho các lĩnh vực khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong năm tùy theo sự thuận tiện của bạn.

Bạn có thể đóng góp cá nhân. Nếu bạn biết ai đó bị ung thư hoặc HIV, bạn có thể trực tiếp giúp người đó bằng cách tài trợ cho việc điều trị và các chi phí khác hoặc bạn có thể chuyển tiền của mình cho Hiệp hội Ung thư hoặc các tổ chức đang hoạt động để giúp đỡ bệnh nhân nhiễm HIV. Nếu bạn cảm thấy quan tâm đến các loài động vật, bạn có thể đóng góp cho các tổ chức chăm sóc việc chữa trị cho động vật.

Về cơ bản, hãy chọn một lý do mà bạn thực sự quan tâm và bạn sẽ có xu hướng sẵn sàng quyên góp hơn. Bạn có thể tài trợ cho các dự án địa phương vì điều đó sẽ giúp bạn thoải mái khi biết rằng tiền của bạn sẽ hỗ trợ cho cộng đồng của bạn vì bạn quen thuộc với họ hơn. Bạn chắc chắn có thể giúp đỡ sự nghiệp đã chọn của mình bằng món quà tri thức hoặc sức lao động của mình.

Bạn nên làm từ thiện như thế nào?

Bạn có thể nhận trợ giúp từ các trang web như CharityWatch, Charity Navigator, v.v. để giúp bạn tìm thấy các tổ chức từ thiện sử dụng tốt nhất tiền của họ. Khi bạn tìm thấy lý do mà bạn muốn hỗ trợ, bạn nên xác minh xem lý do đó có hợp pháp hay không bằng cách kiểm tra địa chỉ gửi thư và số điện thoại và luôn nhận được biên nhận từ tổ chức từ thiện. Bạn nên có đầy đủ số ID thuế của tổ chức đó, để sau này bạn có thể yêu cầu khấu trừ trên tờ khai thuế của bạn.