Các khoản đóng góp cho từ thiện, nhân đạo được giảm trừ thuế

Các quỹ từ thiện, kêu gọi với mục đích nhân đạo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ngày càng nhiều. Rất nhiều các nhà hảo tâm, mạnh thường quân muốn chia sẻ, góp sức mình để có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Liên quan đến vấn đề đóng góp vì mục đích từ thiện, nhiều người có băn khoăn, thắc mắc đối với việc đóng thuế cho các khoản được trích ra để đóng từ thiện này.

Ngày 03/10/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4000/TCT-DNNCN nhằm đưa ra các hướng dẫn chi tiết cho các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các chính sách xã hội.

Theo hướng dẫn tại Công văn trên, các khoản tiền đóng góp cho quỹ từ thiện, nhân đạo hay khuyến học có nguồn gốc từ nguồn thu nhập cá nhân thì sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với khoản thu nhập từ tiền lương hay tiền công của cá nhân trước khi tính thuế người nộp thuế. Các quỹ được quyên góp phải là quỹ được thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận theo Nghị định số 30 năm 2012 của Chính phủ.

Cũng áp dụng chính sách tương tự trên đối với các khoản chi đóng góp cho tổ chức, cơ sở chăm sóc và nuôi dưỡng người khuyết tật, các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,hay người già không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật.

Mức giảm trừ tối đa đảm bảo không được vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương hay tiền công, thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh khi đóng góp vào quỹ từ thiện, khuyến học hay nhân đạo.

Ngoài ra, các khoản đóng góp trên được phát sinh vào năm nào thì giảm trừ vào năm tính thuế đó, nếu như giảm trừ không hết thì không được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tiếp theo.