tổ chức từ thiện

Các tổ chức từ thiện kêu gọi tranh luận về việc cải cách luật Vận động hành lang

Ba cơ quan chính đại diện cho hàng ngàn tổ chức từ thiện đã viết thư cho Ủy ban Bầu cử, kêu gọi một cuộc tranh luận về việc cải cách Luật Vận động Hành lang.

tổ chức từ thiện

NCVO, ACEVO và Bond, đại diện cho phần lớn các tổ chức từ thiện ở Anh, đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử giải thích về những thay đổi đã được đề xuất mà họ phản đối và dựa trên cơ sở nào.

Những thay đổi được đề xuất đối với luật Vận động hành lang đã được đưa vào báo cáo năm 2016 của Lord Hodgson về cải cách các quy tắc vận động bên ngoài trong Đạo luật minh bạch về vận động hành lang, Chiến dịch không thuộc Đảng và Luật Công đoàn.

Những cải cách được đề xuất của Hodgson bao gồm giảm thời gian vận động quy định xuống còn 4 tháng trước cuộc bầu cử, thay đổi các quy tắc về vận động chung và giảm phạm vi của Đạo luật chỉ bao gồm các hoạt động nhằm tạo ảnh hưởng đến các thành viên của cuộc bỏ phiếu công khai.

Những thay đổi này nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng về quy định đối với các tổ chức từ thiện, trong khi vẫn giữ được tính toàn vẹn trong các cuộc bầu cử.

Chính phủ ban đầu đã xem xét các khuyến nghị của Hodgson, nhưng trước cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 6, nhiều tổ chức từ thiện phàn nàn rằng sự thiếu rõ ràng về các quy tắc về vận động tranh cử đồng nghĩa với việc họ cảm thấy không thể đưa ra các vấn đề.

Mặc dù số lượng yêu cầu thực hiện các khuyến nghị của Hodgson ngày càng tăng nhưng vào tháng Chín, Chính phủ đã thông báo rằng họ sẽ không triển khai những điều này. Tại thời điểm đó, nó đã chỉ ra sự thiếu không gian trong chương trình lập phát để thông qua những luật cần thiết và rằng Ủy Ban bầu cử đã không hài lòng với một số khía cạnh kỹ thuật đối với những thay đổi được đề xuất.

Trong lá thư gửi Claire Bassett, Giám đốc điều hành Ủy ban, ba tổ chức này đã yêu cầu giải thích chi tiết vì sao Ủy ban từ chối thực hiện những thay đổi này đối với đạo luật đó.