Hãy là một nhà từ thiện sáng suốt và thông minh!

Tu thân, tích đức – đây là câu tục ngữ từ xưa của cha ông ta. Cùng với đó là những răn dạy về việc “thương người phải đặt đúng chỗ”, “giúp người phải giúp cho trót” để con cháu không bị che mắt giúp đỡ nhầm người. Từ thiện là việc làm ý nghĩa. […]