Chính phủ Anh công bố đăng ký tài trợ trị giá 100 tỷ bảng Anh

Chính phủ Anh công bố đăng ký tài trợ trị giá 100 tỷ bảng Anh

Chính phủ Anh vừa công bố dữ liệu thể hiện khoản tài trợ trị giá 100 tỷ bảng từ năm 2016-17 nhằm mang lại thông tin minh bạch hơn và giúp ngăn ngừa gian lận.

Chính phủ Anh công bố đăng ký tài trợ trị giá 100 tỷ bảng Anh

Hai tập dữ liệu vừa được công bố, một dành cho Bộ Giao thông Vận tảiBộ Tư pháp; một dành cho một loạt các khoản trợ cấp của chính phủ. Những khoản này bao gồm từ ngân sách của chính phủ dành cho trường học, cho đến các khoản tài trợ cho thể thao của Vương quốc Anh.

Dữ liệu này được cung cấp thông qua một nền tảng mới, với tên gọi Hệ thống Thông tin Tài trợ Chính phủ (GGIS), cho phép ghi chép và tạo báo cáo về các thông tin tài trợ thông qua các cơ quan chính phủ.

Thông tin này được phát hành lần đầu vào hôm thứ Tư, nhưng sau đó đã được xuất bản lại để thực hiện một vài “sửa đổi nhỏ”.

Giám đốc Dịch vụ Dân sự và Văn phòng thường trực, ông John Manzoni nói rằng hệ thống mới này sẽ “củng cố định hướng đối với tính hiệu quả, tác dụng và minh bạch trong phương thức mà chúng ta thực hiện các công việc thuộc chính phủ và mang đến cho chúng ta sự đảm bảo danh tính nhiều hơn và ngăn ngừa gian lận tốt hơn”.

Hệ thống được phát hành vào năm ngoái này, thu thập các dữ liệu cho thấy mỗi bộ phận của chính phủ chi trả bao nhiêu tài trợ cho một loạt các tổ chức.

Dữ liệu dành cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư pháp đã được phát hành theo định dạng chuẩn được phát triển bởi tổ chức sáng tạo 360Giving, giúp chúng có thể khả dụng cho công chúng và có thể so sánh với các khoản tài trợ ở các tổ chức khá, do đó mang đến bức tranh lớn hơn về toàn cảnh tài trợ của vương quốc Anh.