Diễn đàn mới nhằm mục đích điều phối các tổ chức từ thiện của xứ Welsh hậu Brexit

Diễn đàn mới nhằm mục đích điều phối các tổ chức từ thiện của xứ Welsh hậu Brexit

Ủy ban Hoạt động tình nguyện xứ Wales  cho biết một nhóm mới sẽ mang lại tiếng nói cho các tổ chức từ thiện ở xứ Wales trong cuộc tranh luận Brexit.

Diễn đàn mới nhằm mục đích điều phối các tổ chức từ thiện của xứ Welsh hậu Brexit

Một diễn đàn xã hội dân sự Brexit của xứ Wales đã được tạo ra để điều phối các phản ứng của lĩnh vực tình nguyện khi rời khỏi Liên minh Châu Âu.

Ủy ban Hoạt động tình nguyện xứ Wales và Trung tâm Quản lý xứ Wales tại Đại học Cardiff đã đảm bảo quỹ 97.000 bảng Anh trong 15 tháng từ Quỹ Giáo dục Pháp luật để cùng nhau điều hành sáng kiến này, được công bố vào sự kiện gofod3 tại Cardiff.

Anna Nicholl, Giám đốc chiến lược và phát triển tại WCVA, cho biết diễn đàn sẽ mang lại tiếng nói cho khu vực thứ ba của xứ Wales trong cuộc tranh luận Brexit.

Nicholl cho biết đã có những quan ngại thực sự về ảnh hưởng của việc rời Liên minh Châu Âu đối với việc gây quỹ cho lĩnh vực tình nguyện.

Xứ Wales đã được trao 2 tỷ bảng Anh trong quỹ cơ cấu Liên minh Châu Âu, nhằm mục đích hướng đến giúp đỡ những khu vực nghèo hơn, cho giai đoạn 2014 -20.

Nicholl cho biết bà không rõ về quỹ thịnh vượng chia sẻ được đề xuất của chính phủ Anh, vốn sẽ thay thế quỹ cơ cấu liên minh Châu Âu, sẽ hào phóng như thế nào, hay cho thấy sự hỗ trợ tương tự cho những khu vực kém phát triển hơn.

Bà nói: “Có rất ít cách hỗ trợ để giúp khu vực thứ ba ở xứ Wales tham gia một cách có hiệu quả với, và có ảnh hưởng đến cuộc tranh luận Brexit”.

“Khu vực này ở xứ Wales thiếu khả năng để tham gia hợp pháp hoặc thậm chí về chính sách. Dự án này nhằm giải quyết vấn đề này.”

Diễn đàn sẽ bổ nhiệm một điều phối viên để giải quyết các truy vấn Brexit từ các tổ chức từ thiện và các câu hỏi pháp lý trực tiếp đến trung tâm quản trị. Nó cũng sẽ kết nối các tổ chức ở khu vực thứ ba với các chuyên gia để kích thích tranh luận, chia sẻ kiến thức, phát triển các vị trí chia sẻ và hành động phối hợp.