Battersea Dogs & Cats Home

Jeni Graham giữ chức Giám đốc tài chính mới của hội từ thiện Battersea Dogs & Cats Home

Battersea Dogs & Cats Home vừa bổ nhiệm Jeni Graham giữ vị trí Giám đốc Tài chính và Dịch vụ mới của tổ chức từ thiện này. Jeni đã gia nhập tổ chức bảo vệ động vật nổi tiếng này vào tháng Tám, và sẽ dẫn dắt bộ phận tài chính, di sản, công nghệ thông tin và cơ sở vật chất. Cô cũng sẽ phụ trách quản trị, rủi ro và tuân thủ.

Jeni Graham

Giám đốc điều hành của Battersea, Claire Horton, phát biểu: “Tôi muốn nồng nhiệt chào đón Jeni đến với Battersea. Cô ấy đã tham gia với chúng tôi trong một thời gian đáng kể trong quá trình phát triển của chúng tôi và mang đến những kinh nghiệm chuyên sâu và rộng khắp về tài chính và quản trị công ty, tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ là một tài sản giá trị cho Home.”

Cô tiếp tục: “Sự sâu sắc trong những kiến thức chuyên môn mà cô ấy mang đến, từ công việc với các tổ chức từ thiện và khu vực tư nhân khác, sẽ là vô giá đối với đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên, và dĩ nhiên cả các động vật của chúng tôi.”

Jeni đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thứ ba, giáo dục cao cấp, khu vực công và tư nhân, và cô cũng đã từng làm việc ở môi trường quốc tế. Gần đây nhất, Jeni đảm nhận chức vụ Giám đốc của Corporate Resources & Organisational Development và Thư ký công ty tại Relate, trước đó, cô đã làm việc cho Compassion in World Farming, phụ trách Tài chính, Nhân sự và IT, và cả các văn phòng Châu Âu nữa.

Jeni Graham học ngành luật tại Edinburgh University trước khi trở thành một CA (ICAS). Cô cũng là một cố vấn thuế được cấp bằng (CTA) và là thành viên của Học viên Giám đốc.