Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann, nhà vận động nhân quyền khuyết tật nổi tiếng, sẽ gia nhập Leonard Cheshire Disability như một đại sứ toàn cầu.

Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Một kiến trúc sư về phong trào quyền cho người khuyết tật và người vận động dài hạn về bình đẳng và nhân quyền, Judy sẽ thúc đẩy và chia sẻ các giá trị của tổ chức này ra khắp thế giới.

Judy đã trải qua sự kỳ thị trong suốt cuộc đời và đã từng là một nhà hoạt động làm việc nhằm thiết lập và hỗ trợ nhiều tổ chức ở Mỹ và trên toàn thế giới đấu tranh vì quyền của người khuyết tật. Trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của bà trong việc thiết lập phong trào sống độc lập ở Mỹ và ở nước ngoài.

Judy đã làm việc cho chính quyền Clinton từ năm 1993 đến năm 2001 với tư cách Trợ lý Bộ trưởng Văn phòng Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt và Phục hồi chức năng thuộc Bộ Giáo dục. Bà là cố vấn đầu tiên của Ngân hàng Thế giới về tình trạng khuyết tật và phát triển từ năm 2002-2006 và trong năm 2010, bà gia nhập chính quyền Obama với tư cách Cố vấn đặc biệt về các quyền của người khuyết tật cho Bộ Ngoại giao.

Các chương trình toàn cầu của Leonard Cheshire Disability và dự án tạo ảnh hưởng bao gồm các dự án giáo dục hòa nhập và sinh kế nhằm hỗ trợ hơn 100.000 người khuyết tật ở Châu Phi và Châu Á.

Leonard Cheshire Disability cũng là nguồn lực hàng đầu cho cộng đồng phát triển toàn cầu, với một trung tâm nghiên cứu quốc tế có trụ sở tại Đại học College London. Trung tâm thực hiện các nghiên cứu thực địa, đánh giá chính sách, phân tích lý thuyết và toàn ngành để giúp xây dựng cơ sở bằng chứng về khuyết tật trong phát triển quốc tế.