Kiva: Một dự án từ thiện đặc biệt

Kiva: Một dự án từ thiện đặc biệt

Được thành lập từ năm 2005, Kiva là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại San Francisco, Mỹ nhưng lại có nhân viên phủ khắp thế giới.

Kiva: Một dự án từ thiện đặc biệt

Tổ chức này hoạt động bằng cách kêu gọi các nhà hảo tâm cho các cá nhân hoặc nhóm người có thu nhập thấp trên toàn thế giới vay tiền để họ có thể bắt đầu kinh doanh, làm việc hay cải thiện cuộc sống của mình.

Kiva sẽ xây dựng nên một mạng lưới đối tác địa phương trên toàn thế giới, chú trọng vào các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức xã hội có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính vi mô.

Đối tượng được vay tiền là nhóm nông dân nghèo hay những người có hoàn cảnh khó khăn, được các đối tác địa phương của Kiva tư vấn, quản lý và đưa hồ sơ vay lên mạng Kiva. Các nội dung bao gồm thông tin về người đứng đầu dự án, kế hoạch kinh doanh hay nuôi trồng mà họ sẽ triển khai, khoản tiền mà họ muốn vay.

Về phía người cho vay sẽ đăng ký tài khoản trên Kiva và tự chọn ra các dự án để cho vay. Số tiền cho vay ít nhất là 25 USD.

Bước tiếp theo, Kiva nhận tiền và chuyển cho các đối tác ở địa phương, tiếp tục theo dõi dự án và thu hồi vốn khi đến thời điểm đáo hạn. Sau đó, người cho vay có thể rút vốn ra nhưng phần lớn họ sẽ tiếp tục cho các dự án khác vay.

Được biết, hiện Kiva đã có 2,8 triệu người cho vay, 1,7 triệu dự án ở 85 quốc gia. Số tiền cho vay được hoàn lại đã đạt tới 1,14 tỷ USD và tỷ lệ hoàn vốn là 96,9%.