Scottish Children’s Lottery huy động được 1 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em trên khắp Scotland trong năm đầu tiên

Scottish Children’s Lottery huy động được 1 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em trên khắp Scotland trong năm đầu tiên

Quỹ xổ số từ thiện Scottish Children’s Lottery được thành lập để hỗ trợ trẻ em trên khắp Scotland đã đạt được cột mốc đôi khi huy động được 1 triệu bảng Anh trong năm đầu tiên hoạt động.

Scottish Children’s Lottery huy động được 1 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em trên khắp Scotland trong năm đầu tiên

Nhờ những người chơi xổ số của Scottish Children’s Lottery trên khắp Scotland, các khoản tiền được huy động đang được sử dụng để hỗ trợ các quỹ từ thiện và dự án dành cho trẻ em và người trẻ ở bốn lĩnh vực chính: can thiệp trong những năm đầu, giáo dục và y tế, kỹ năng làm việc và khả năng làm việc, và phát triển cộng đồng và quyền công dân.

Scottish Children’s Lottery hy vọng rằng mốc 1 triệu bảng Anh sẽ khuyến khích những người nộp đơn trực tuyến từ các tổ chức từ thiện và các nhóm đủ điều kiện trên toàn quốc.

Hơn 50 phần thưởng với trị giá từ 1.000 đến 50.000 bảng Anh đã được trao tặng.

Sau đây là ví dụ về một vài tổ chức từ thiện và dự án đã nhận được tiền từ quỹ, bao gồm:

Enable Scotland tại Cumbernauld (23.777 bảng Anh)

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật về học vấn, gia đình và người chăm sóc. Quỹ của Scottish Children’s Lottery đã hỗ trợ dự án RASCALS của tổ chức từ thiện này – mang đến hỗ trợ sau giờ học cho trẻ em khuyết tật về học vấn và là dịch vụ duy nhất của loại hình này tại Lanarkshire.

Bobath Scotland Cerebral Palsy Centre tại Glasgow  (11.770 bảng Anh)

Cung cấp tư vấn, giúp đỡ và hỗ trợ trẻ em và gia đình sống chung với chứng bại liệt ở khắp Scotland. Chuyên gia trị liệu tập trung vào việc giảm đau, phát triển giao tiếp và nâng cao sự linh hoạt  để giúp trẻ em có điều kiện tận dụng tối đa khả năng của mình.