Amway đã ủng hộ gần 4,8 tỷ đồng cho hoạt động xã hội tại Việt Nam trong năm 2016

Trong Báo cáo tổng kết hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR Report) tại Việt Nam năm 2016, Công ty TNHH Amway Việt Nam đã ủng hộ 4 tỷ 781 triệu đồng cho các hoạt động xã hội tại các tỉnh thành. Năm qua, Amway đã thực hiện được 16 chương trình trách nhiệm xã […]