Battersea Dogs & Cats Home

Jeni Graham giữ chức Giám đốc tài chính mới của hội từ thiện Battersea Dogs & Cats Home

Battersea Dogs & Cats Home vừa bổ nhiệm Jeni Graham giữ vị trí Giám đốc Tài chính và Dịch vụ mới của tổ chức từ thiện này. Jeni đã gia nhập tổ chức bảo vệ động vật nổi tiếng này vào tháng Tám, và sẽ dẫn dắt bộ phận tài chính, di sản, công nghệ […]