BBC Children in Need bổ nhiệm Chủ tịch mới

BBC Children in Need bổ nhiệm Chủ tịch mới

BBC Children in Need vừa bổ nhiệm Rosie Millard OBE giữ vị trí chủ tịch mới của tổ chức từ thiện này. Millard đã tiếp quản vị trí này từ Stevie Spring CBE, người đã lãnh đạo tổ chức trong 9 năm. Việc bổ nhiệm của bà sẽ có hiệu lực ngay lập tức và […]