Chạy vì trái tim 2019 – sự kiện thiện nguyện ý nghĩa

Nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn cộng đồng để giúp đỡ những trẻ em nghèo bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình chạy vì trái tim 2019 tiếp tục được tổ chức và kết thúc tốt đẹp vào hôm 10/11/2019, với hơn 9.000 người tham gia. Đây là chương trình thiện nguyện […]