bóc lột trẻ em nhập cư

Tổ chức từ thiện ước tính mức độ bóc lột trẻ em nhập cư

Một tổ chức từ thiện của trẻ em đã ước tính rằng mỗi 30 phút thì một đứa trẻ cố gắng di cư đến Châu Âu đang bị bóc lột bởi nạn buôn người hoặc các nhóm tội phạm. Unicef UK muốn những người trẻ mồ côi trong những khu ổ chuột được đoàn tụ […]