Diễn đàn mới nhằm mục đích điều phối các tổ chức từ thiện của xứ Welsh hậu Brexit

Diễn đàn mới nhằm mục đích điều phối các tổ chức từ thiện của xứ Welsh hậu Brexit

Ủy ban Hoạt động tình nguyện xứ Wales  cho biết một nhóm mới sẽ mang lại tiếng nói cho các tổ chức từ thiện ở xứ Wales trong cuộc tranh luận Brexit. Một diễn đàn xã hội dân sự Brexit của xứ Wales đã được tạo ra để điều phối các phản ứng của lĩnh […]

Anh: Các tổ chức từ thiện có nguy cơ mất 250 triệu bảng Anh qua Brexit

Anh: Các tổ chức từ thiện có nguy cơ mất 250 triệu bảng Anh qua Brexit

Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng các tổ chức từ thiện ở Anh có thể mất hơn 250 triệu bảng Anh tại nguồn quỹ của EU khi Anh rời khỏi EU. Nghiên cứu từ Directory of Social Change đã phát hiện ra rằng Brexit có thể tạo ra nguy cơ mất 258,4 triệu bảng […]