tổ chức từ thiện

Các tổ chức từ thiện kêu gọi tranh luận về việc cải cách luật Vận động hành lang

Ba cơ quan chính đại diện cho hàng ngàn tổ chức từ thiện đã viết thư cho Ủy ban Bầu cử, kêu gọi một cuộc tranh luận về việc cải cách Luật Vận động Hành lang. NCVO, ACEVO và Bond, đại diện cho phần lớn các tổ chức từ thiện ở Anh, đã yêu cầu […]