Các khoản đóng góp từ thiện tại Anh tăng nhưng ít người quyên góp hơn

Các khoản đóng góp từ thiện tại Anh tăng nhưng ít người quyên góp hơn

Khảo sát do Tổ chức Charities Aid Foundtion (CAF) thực hiện cho thấy các khoản đóng góp cho các tổ chức từ thiện đã tăng từ 9,7 tỷ bảng Anh (17,8 tỷ đô la Úc) lên mức 10,3 tỷ bảng Anh (18,9 tỷ đô la Úc) trong suốt năm 2017. Tuy nhiên, báo cáo UK […]