Giải chạy bộ từ thiện Uprace trên smartphone

Giải chạy bộ từ thiện Uprace trên smartphone

Từ ngày 24/8 đến 23/9, Giải chạy bộ từ thiện Upgrace sẽ diễn ra và cho phép người tham gia chạy ở bất kỳ thời điểm nào và ghi lại quãng đường chạy của mình bằng thiết bị công nghệ. Chương trình dưới sự tài trợ chính của VNG và nhiều nhà hảo tâm khác. […]