Children’s Aid tặng iPad trị giá đến 4000 bảng Anh cho Quarriers

Children’s Aid tặng iPad trị giá đến 4000 bảng Anh cho Quarriers

Quarriers, một trong những tổ chức từ thiện chăm sóc xã hội hàng đầu của Scotland đã được tặng 10 chiếc iPad trị giá khoảng 4.000 bảng Anh từ tổ chức từ thiện Children’s Aid để sử dụng trong hai dịch vụ quan trọng của nó. Tom Cromar, Ủy viên Quản trị và David Jaffe, […]