Chính phủ bỏ qua sự từ chối của các nghị sĩ đối với vai trò của Tory trong Ủy ban Từ thiện

Chính phủ bỏ qua sự từ chối của các nghị sĩ đối với vai trò của Tory trong Ủy ban Từ thiện

Bộ trưởng ủng hộ Tina Stowell cho vị trí chủ tịch Ủy ban Từ thiện nhưng các nghị sĩ nói rằng bà thiếu kinh nghiệm. Các Bộ trưởng đã báo hiệu rằng họ có ý định thúc đẩy việc bổ nhiệm của Tina Stowell với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Từ thiện, mặc […]