Các tổ chức từ thiện phải chi trả quá nhiều cho công nghệ

Các tổ chức từ thiện phải chi trả quá nhiều cho công nghệ

Theo Nghiên cứu điểm chuẩn về kiến thức công nghệ thông tin hàng năm của KnowledgeBus, các tổ chức từ thiện đang phải đối mặt với “lạm phát giá hỗn loạn” từ các nhà cung cấp. Nghiên cứu cho thấy mức lợi nhuận trung bình của các nhà cung cấp trong 29 lĩnh vực khác […]