Tổ chức từ thiện Darren Wright Foundation bị điều tra sau khi các gia đình gửi khiếu nại

Tổ chức từ thiện Darren Wright Foundation bị điều tra sau khi các gia đình gửi khiếu nại

Một tổ chức từ thiện của Anh, được thành lập nhằm gây quỹ cho trẻ em bị bệnh và khuyết tật, sẽ bị cơ quan chức năng điều tra. Một vài gia đình đã gửi khiếu nại tới Ủy ban Từ thiện về Darren Wright Foundation hồi đầu năm nay. Ngày 14 tháng Mười Hai, […]