Đêm diễn từ thiện Hát cùng những niềm vui cùng với Đỗ Nhật Nam

Đêm diễn từ thiện Hát cùng những niềm vui cùng với Đỗ Nhật Nam

Sau 2 đêm diễn từ thiện vô cùng thành công vào năm 2016, 2017, thần đồng Đỗ Nhật Nam sẽ tiếp tục khởi xướng đêm diễn từ thiện Hát cùng những niềm vui tại Bệnh viện Nhi TW trong tháng 8 này. Theo thống kê, hai chương trình từ thiện trước đó đã thu được […]