Việt Nam Grand Prix hỗ trợ trẻ em dị tật

Là đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 Vinfast Vietnam Grand Prix 2020, vừa qua, công ty Việt Nam Grand Prix đã ký kết hợp tác cùng với tổ chức từ thiện  Facing the World để hỗ trợ trẻ em bị dị tật về mặt tại Việt Nam. Facing the world là một tổ […]