Kiva: Một dự án từ thiện đặc biệt

Kiva: Một dự án từ thiện đặc biệt

Được thành lập từ năm 2005, Kiva là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại San Francisco, Mỹ nhưng lại có nhân viên phủ khắp thế giới. Tổ chức này hoạt động bằng cách kêu gọi các nhà hảo tâm cho các cá nhân hoặc nhóm người có thu nhập thấp […]