Gây quỹ từ thiện bằng mỗi lần tải app

Một nhóm bạn trẻ tuổi thế hệ 9x cùng chung tư tưởng mong muốn tìm ra một công cụ có thể giúp mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn mà không phải sử dụng đến tiền túi đã phát minh ra dự án vô cùng ý nghĩa mang tên […]