Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann, nhà vận động nhân quyền khuyết tật nổi tiếng, sẽ gia nhập Leonard Cheshire Disability như một đại sứ toàn cầu. Một kiến trúc sư về phong trào quyền cho người khuyết tật và người vận động dài hạn về bình đẳng và nhân quyền, Judy sẽ thúc đẩy và chia sẻ các […]