Gia đình của nhà ngoại giao Anh bị sát hại tại Beirut thành lập quỹ từ thiện

Gia đình của nhà ngoại giao Anh bị sát hại tại Beirut thành lập quỹ từ thiện

Gia đình của nhân viên đại sứ quán Anh bị sát hại tại Beirut vừa thành lập một quỹ từ thiện để hỗ trợ lý tưởng nhân đạo của cô. Rebecca Dykes, 30 tuổi, đang làm việc tại Lebanon với vai trò là quản lý chương trình và chính sách cho Cục Phát triển Quốc […]