Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann gia nhập Leonard Cheshire Disability

Judy Heumann, nhà vận động nhân quyền khuyết tật nổi tiếng, sẽ gia nhập Leonard Cheshire Disability như một đại sứ toàn cầu. Một kiến trúc sư về phong trào quyền cho người khuyết tật và người vận động dài hạn về bình đẳng và nhân quyền, Judy sẽ thúc đẩy và chia sẻ các […]

câu lạc bộ cộng đồng dành cho người khuyết tật

Năm câu lạc bộ cộng đồng dành cho người khuyết tật ở London đã được giải cứu khỏi bị đóng cửa

Một tổ chức từ thiện tại London tạo ra các cơ hội chơi thể thao cho người tàn tật đã nhận được một khoản tiền lớn để cứu năm trong số các câu lạc bộ cộng đồng (Community Clubs) khỏi bị đóng cửa. City Bridge Trust, nhà tài trợ từ thiện của City of London […]