Quỹ từ thiện của Bill Gates

Quỹ từ thiện của Bill Gates tặng 10 triệu đô la Mỹ cho những người đưa ra sáng kiến giải quyết những thách thức của thế giới

Quỹ từ thiện của Bill Gates đang huy động 10 triệu đô la để tài trợ những ý tưởng nhằm cải thiện giáo dục, xoá đói giảm nghèo, và ngăn chặn sự thay đổi khí hậu, cùng với một số thách thức khác. Vào hôm thứ Ba, Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation đã tuyên […]