Quỹ từ thiện nhà ông Trump bị kiện

Quỹ từ thiện nhà ông Trump bị kiện

Tổng chưởng lý bang New York đã vừa đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và 3 người con vì hành vi “bất hợp pháp” trong việc sử dụng quỹ từ thiện mang tên chính ông. Cụ thể, gia đình ngài Trump bị nghi ngờ là đã sử dụng quỹ này để chi trả cho […]