Giải bóng đá REACH Rumble 2019 nhằm gây quỹ đào tạo cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

REACH – một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam chuyên nghiên cứu, đào tạo nghề và tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. REACH Rumble 2019 là giải bóng đá nhằm mục đích gây quỹ học nghề cho thanh niên có hoàn cảnh […]