CEO Royal Voluntary Service

Cựu Giám đốc của Samaritans giữ chức CEO tại Royal Voluntary Service

Tổ chức từ thiện của người cao tuổi Royal Voluntary Serice (trước đây là WRVS) vừa bổ nhiệm Catherine Johnstone làm Giám đốc điều hành mới. Johnstone, người được biết đến với sự thành công ở vai trò lãnh đạo của Samaritans, sẽ đảm nhận chức vụ mới thay thế cho David McCullough sau 5 […]