Scottish Children’s Lottery huy động được 1 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em trên khắp Scotland trong năm đầu tiên

Scottish Children’s Lottery huy động được 1 triệu bảng Anh cho các quỹ từ thiện dành cho trẻ em trên khắp Scotland trong năm đầu tiên

Quỹ xổ số từ thiện Scottish Children’s Lottery được thành lập để hỗ trợ trẻ em trên khắp Scotland đã đạt được cột mốc đôi khi huy động được 1 triệu bảng Anh trong năm đầu tiên hoạt động. Nhờ những người chơi xổ số của Scottish Children’s Lottery trên khắp Scotland, các khoản tiền […]