Special Care Baby Unit

Thúc đẩy gây quỹ cho Special Care Baby Unit

Nguồn lực cần thiết để giúp chăm sóc cho những trẻ em nhỏ bé tại Special Care Baby Unit -Phòng Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Rotherham đã được tăng cường nhờ những người gây quỹ từ Học viện Maltby Women’s Institute mới. Sau sự ra mắt của nhóm vào đầu năm nay, các […]