CEO quỹ từ thiện từ chức với lý do văn hoá doanh nghiệp “độc hại”

CEO quỹ từ thiện từ chức với lý do văn hoá doanh nghiệp “độc hại”

Vào ngày 27/6 vừa qua, trong bản báo cáo về một cuộc điều tra độc lập đã công bố bằng chứng “đáng tin cậy” về việc quỹ từ thiện mang tên Silicon Valley Community Foundation (SVCF)  có một môi trường làm việc rất độc hại. Ngay sau đó, CEO của quỹ, ông Emmett Carson cũng […]