Chính phủ Anh công bố đăng ký tài trợ trị giá 100 tỷ bảng Anh

Chính phủ Anh công bố đăng ký tài trợ trị giá 100 tỷ bảng Anh

Chính phủ Anh vừa công bố dữ liệu thể hiện khoản tài trợ trị giá 100 tỷ bảng từ năm 2016-17 nhằm mang lại thông tin minh bạch hơn và giúp ngăn ngừa gian lận. Hai tập dữ liệu vừa được công bố, một dành cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư pháp; […]