Các thùng đựng quần áo biến mất khiến các tổ chức từ thiện bị thiệt hại

Các thùng đựng quần áo biến mất khiến các tổ chức từ thiện bị thiệt hại

Hiệp hội Tái chế Dệt may cho biết các tổ chức từ thiện đã mất hàng trăm nghìn bảng sau khi 750 thùng đựng quần áo đã bị đưa ra khỏi các bãi đỗ xe. Các công ty tái chế làm việc với hiệp hội này cho biết đôi khi mỗi tuần mất đến 20 […]