BBC Children in Need bổ nhiệm Chủ tịch mới

BBC Children in Need bổ nhiệm Chủ tịch mới

BBC Children in Need vừa bổ nhiệm Rosie Millard OBE giữ vị trí chủ tịch mới của tổ chức từ thiện này. Millard đã tiếp quản vị trí này từ Stevie Spring CBE, người đã lãnh đạo tổ chức trong 9 năm. Việc bổ nhiệm của bà sẽ có hiệu lực ngay lập tức và […]

17% các tổ chức thiếu kế hoạch đối với Quy tắc bảo vệ dữ liệu tổng thể (GDPR)

Gần một phần bảy trong số các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác không có kế hoạch áp dụng các Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Tổng thể (GDPR), sẽ có hiệu lực trong vòng 7 tháng tới. Theo nghiên cứu của DMA, một số lượng đáng lo ngại các tổ chức […]

câu lạc bộ cộng đồng dành cho người khuyết tật

Năm câu lạc bộ cộng đồng dành cho người khuyết tật ở London đã được giải cứu khỏi bị đóng cửa

Một tổ chức từ thiện tại London tạo ra các cơ hội chơi thể thao cho người tàn tật đã nhận được một khoản tiền lớn để cứu năm trong số các câu lạc bộ cộng đồng (Community Clubs) khỏi bị đóng cửa. City Bridge Trust, nhà tài trợ từ thiện của City of London […]

Niels de Vos, Giám đốc điều hành tại UK Athletics

Giám đốc điều hành UK Athletics được bổ nhiệm chức Chủ tịch tại trung tâm bảo trợ xã hội Birmingham

Trung tâm bảo trợ xã hội St Mary’s Birmingham vừa bổ nhiệm Niels de Vos, Giám đốc điều hành tại UK Athletics vào chức chủ tịch theo ủy thác. Vị giám đốc điều hành nhiều kinh nghiệm này tham gia vào Ban lãnh đạo Trung tâm như Chủ tịch được bầu vào ngày 1 tháng […]

Battersea Dogs & Cats Home

Jeni Graham giữ chức Giám đốc tài chính mới của hội từ thiện Battersea Dogs & Cats Home

Battersea Dogs & Cats Home vừa bổ nhiệm Jeni Graham giữ vị trí Giám đốc Tài chính và Dịch vụ mới của tổ chức từ thiện này. Jeni đã gia nhập tổ chức bảo vệ động vật nổi tiếng này vào tháng Tám, và sẽ dẫn dắt bộ phận tài chính, di sản, công nghệ […]