Myanmar

Myanmar: Các tổ chức từ thiện ở Anh đưa ra lời kêu gọi giúp đỡ người Rohingya

Ủy ban khẩn cấp về Thiên tai (DEC) thông báo về lời kêu gọi của một tổ chức từ thiện của Anh nhằm giúp đỡ hàng trăm ngàn người đang chạy trốn bạo lực ở Myanmar. Chính phủ cho biết lời kêu gọi này có thể sẽ có được khoản 3 triệu bảng Anh đầu […]