Vài nét cơ bản về tổ chức từ thiện International Medical Corps

International Medical Corps đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách 5 tổ chức từ thiện hàng đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho những người có nhu cầu. International Medical Corps là một tổ chức toàn cầu, nhân đạo, phi lợi nhuận, nhằm cứu sống và giảm bớt […]

Các tổ chức y tế từ thiện

Các tổ chức từ thiện hoạt động trong ngành y tế tin rằng có thể có một hệ thống chăm sóc sức khỏe khác trong thế giới của chúng ta. Đó là nơi mọi bệnh nhân đều có thể hưởng lợi từ điều trị y tế tiên tiến bất kể tiêu chuẩn xã hội hoặc […]