Tập đoàn Trump – Sự minh bạch của Quỹ từ thiện cho trẻ em bị ung thư

Một báo cáo của Forbes cho biết, Quỹ từ thiện cho trẻ em bị ung thư do con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump đã trả cho Tập đoàn Trump của gia đình hơn 1,2 triệu đô la cho các sự kiện gây quỹ mặc dù, trước đó Eric tuyên bố tổ […]