Điều đáng buồn tại các tủ quần áo từ thiện

 Tủ quần áo từ thiện là một trong những mô hình từ thiện ý nghĩa, nhằm chung tay quyên góp và giúp đỡ của cả cộng đồng cho các hoàn cảnh khó khăn.  Tại nhiều địa phương, tủ quần áo từ thiện đã giúp cho nhiều hoàn cảnh ấm áp hơn trong mùa đông giá […]