Từ thiện là gì?

Từ thiện là gì, hiểu về từ thiện như thế nào cho đúng? Sau đây là những thông tin bạn cần biết về từ thiện.

Khái niệm về từ thiện

Từ thiện là hành động mở rộng tình yêu và lòng tốt cho người khác vô điều kiện, đó là một hành động có ý thức nhưng quyết định được đưa ra bởi trái tim, mà không mong đợi một phần thưởng. Khi từ thiện được thực hiện một cách tự giác, đó là một hành động một chiều, nơi một người cho đi nhưng không mong nhận lại.

Có những người tin rằng từ thiện nên bắt đầu từ chính những người thân thiết nhưng những người khác tin rằng nó nên bắt nguồn từ trái tim. Tuy nhiên, từ thiện bắt nguồn từ trái tim khi bạn cảm thấy sự thôi thúc của việc cho đi, bắt đầu từ những người thân thiết, cuối cùng mở rộng cho những người khác trong xã hội.

Mục đích của từ thiện

Từ thiện là điều cần thiết và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Các hoạt động từ thiện cứu trợ và cung cấp hỗ trợ cho mọi người vào những lúc cần thiết, đặc biệt là nạn nhân của chiến tranh, thảm họa tự nhiên, thảm họa, đói, bệnh tật, nghèo đói, trẻ mồ côi, … Những hoạt động từ thiện thường giúp đỡ về thức ăn, chỗ ở, viện trợ y tế và các nhu cầu cơ bản khác.

Những mục đích từ thiện như vậy có thể đạt được động lực từ việc thúc đẩy giáo dục giới trẻ vì lợi ích công cộng bằng cách tài trợ và trao giải cho sinh viên trong giáo dục toàn thời gian. 

Cuộc sống của mọi người không đồng đều về mọi mặt và sẽ luôn có giàu nghèo, mạnh và yếu sống cùng nhau. Mặc dù nghèo đói là cực kỳ và phổ biến, nhưng cũng có những người giàu có và có khả năng cho đi.

Khi mọi người đang quyên góp cho một tổ chức từ thiện hiệu quả, quy mô quyên góp sẽ tương ứng trực tiếp với số người chúng tôi có thể giúp đỡ. Chúng ta không phải là một tỉ phú để tạo ra sự khác biệt đáng kể, tuy nhiên ngay cả những đóng góp nhỏ cũng có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của một cá nhân.

Từ thiện mang lại mục đích gì?