Vài nét cơ bản về tổ chức từ thiện International Medical Corps

International Medical Corps đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách 5 tổ chức từ thiện hàng đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho những người có nhu cầu.

International Medical Corps là một tổ chức toàn cầu, nhân đạo, phi lợi nhuận, nhằm cứu sống và giảm bớt đau khổ thông qua các chương trình đào tạo và cứu trợ và phát triển về chăm sóc sức khỏe. Được thành lập vào năm 1984 bởi các bác sĩ và y tá tình nguyện, International Medical Corps là một tổ chức tư nhân, tự nguyện, phi chính trị, không giáo phái.

Nhiệm vụ của họ là cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua các can thiệp y tế và các hoạt động liên quan. Qua đó, họ xây dựng năng lực địa phương trong các cộng đồng được phục vụ trên toàn thế giới.

Vài nét cơ bản về tổ chức từ thiện International Medical Corps

Bằng cách cung cấp đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương và hỗ trợ y tế cho những người có nguy cơ cao nhất, và với sự linh hoạt để ứng phó nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp, International Medical Corps phục hồi các hệ thống chăm sóc sức khỏe bị tàn phá và giúp đưa họ trở lại khả năng tự lực.

International Medical Corps Worldwide là một liên minh nhân đạo toàn cầu bao gồm các nguồn lực và năng lực của hai tổ chức liên kết độc lập. Hai tổ chức đó là International Medical Corps và International Medical Corps Vương quốc Anh. Sứ mệnh của họ là cứu sống và giảm bớt đau khổ thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đào tạo. Với trụ sở chính tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, họ hợp tác để tối đa hóa các nguồn lực nhằm cung cấp các hoạt động cứu trợ và phát triển phù hợp.