Xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo và người có công tại tỉnh Hà Giang (Phần 1)

Hà Giang là một tỉnh nghèo miền núi ở địa đầu Tổ quốc. Toàn tỉnh có đến 4.106 hộ là những người có công cách mạng, các cựu chiến binh nghèo và các hộ nghèo xã biên giới cần hỗ trợ về nhà ở .

Với mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2000 hộ nghèo trong giai đoạn 2019 – 2020, ngày 28/9/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã phát động và thành lập Ban chỉ đạo để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những người có công, cựu chiến binh nghèo và các hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi cuộc phát động bắt đầu, tỉnh Hà Giang đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà cho các cựu chiến binh nghèo và các hộ nghèo ở vùng biên giới. Trong đó, tại buổi lễ phát động đã huy động được số tiền là 65 tỷ đồng.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, Hà Giang lập mục tiêu sẽ xây dựng và bàn giao được ít nhất 1000 ngôi nhà vào trước Tết nguyên đán năm 2020 và đến năm 2021 sẽ nâng tổng số ngôi nhà lên 2000 nhà với nguồn vốn xã hội hóa.  

Chương trình ý nghĩa này được bắt nguồn từ ý tưởng của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trước đó, nguyên Chủ tịch nước và phu nhân đã trực tiếp kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà doanh nghiệp và hảo tâm để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và cựu chiến binh nghèo tại tỉnh hà Giang. Đây thực sự là hành động vô cùng ý nghĩa, giúp những hoàn cảnh khó khăn ở vùng đất địa đầu Tổ quốc này được sống trong những ngôi nhà vững chãi, không phải sống trong cảnh nhà tranh vách nứa, dột nát trong những ngày mưa giá rét.